Zraněná osobní a pohlavní identita

Aborce může mít důležitý dopad na způsob, jakým lidé chápou a popisují sebe, coby osoby, a coby muže nebo ženy. Výsledkem může být:

- Zmenšená sebeúcta a zmenšený pocit vlastní hodnoty. Lidé se mohou považovat za nehodné lásky a pozornosti druhých, či přikládat svým potřebám menší váhu ve srovnání s potřebami druhých. Druhou možnou reakcí je snaha o kompenzaci těchto pocitů, např. soustředěním se na profesní úspěch, skrze něj chce osoba získat úctu druhých a zprostředkovaně i sebeúctu.

- Zraněné ženství. Žena může mít pocit, že selhala v naplnění své přirozené roli rození a opatrování dětí a že rozbila svůj mateřský instinkt. Důsledkem může být znejistění ženské identity, což může vysvětlit častou nespokojenost v následném sexuálním životě. Ve snaze vyrovnat se s takovými nejistotami si může žena osvojit maskulinní techniky, stát se tvrdou a negativně soutěživou.

< Snížená schopnost rodičovství
Změněná struktura a funkce těla >