Změněná struktura a funkce těla

Prázdnota. Umělé ukončení těhotenství coby chirurgický zákrok zahrnuje vyprázdnění dělohy. Dítě, které tam bývalo, a za normálních okolností by nadále bylo, tam už není, což může být pociťováno a popisováno jako pocit fyzické anebo psychické prázdnoty. Pokusem o zaplnění této prázdnoty může být přejídání nebo bulimie. Může se také vyskytnout silná touha znovu otěhotnět, vedená spíše nevědomou touhou vyplnit tuto prázdnotu dítětem- "náhradníkem".

Narušení biorytmů. Těhotenství zahrnuje řadu hormonálně řízených změn v rozličných částech mateřského těla, jejichž účelem je zajištění optimálních podmínek pro vývoj dítěte. Interrupce nešetrně přerušuje rozvíjení hormonálních cyklů. Existují vědecké důkazy poukazující ke zvýšení rizika rakoviny prsu v souvislosti s potratem, které je možná způsobeno narušením normálního cyklu vývoje prsu.
Také narušení menstruačního cyklu a obtíže se spánkem mohou být odrazem narušení biorytmů těhotenství. Může nastat silná touha narušený cyklus završit, ženoucí ženu do nového těhotenství.

< Zraněná osobní a pohlavní identita
Opakovaná interrupce >