Opakovaná interrupce

V logické návaznosti na souvislosti výše uvedené mají lidé, kteří již umělé ukončení těhotenství podstoupili, dispozice zvolit toto řešení znovu.

- Opakováním interrupce se může osoba snažit přesvědčit sebe samu, že je "umělé ukončení těhotenství" vlastně v pořádku, a tím se vyrovnat s pocitem viny.

- Aborce oslabuje instinktivní bariéru bránící člověku ubližovat druhým lidem a zejména vlastnímu potomstvu. Jednou prolomená bariéra je oslabena. Na poprvé je těžké zabít, ale s každým dalším opakováním je to snazší.

- Ženy často kompenzují pocit prázdnoty novým těhotenstvím, ale vzhledem k nestabilitě partnerských vztahů, v nichž se většinou nacházejí, nyní navíc zatížených zkušeností aborce, je riziko ukončení těhotenství vysoké.

- Opakování interrupce může být považováno za pokus pochopit a vyřešit konflikty iniciované první interrupcí.

- Rodiče mohou být přesvědčeni, že interrupce působí abnormalitu následujícího zárodku. Mají větší sklon vyžadovat testy, ale žádný test není sto zaručit zdraví dítěte se stoprocentní jistotou.

< Změněná struktura a funkce těla
Zanedbání v citové oblasti >