Dotazník: Ztráta těhotenství

Pokud máte osobní zkušenost s umělým přerušením těhotenství, spontánním potratem, zamlklým těhotenstvím či jinou ztrátou těhotenství, prosíme o vyplnění dotazníku Ztráty těhotenství.
Veškerá data jsou zcela anonymní a budou použita pro výzkumné účely.
Za vyplnění Vám budeme velmi vděční.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSer9WTu0qwcnsEY3lbfiTrr218XOTxa...

Celkový počet potratů v České republice každoročně přesáhne 30 000. Ve většině případů se jedná o umělé přerušení těhotenství, kdy se žena rozhodne, ať už v důsledku nepříznivých okolností, nebo ze své vůle, že si nemůže dítě nechat.
Je zřejmé, že se jedná o nemalé procento žen, které mají zkušenost se ztrátou těhotenství. V mnoha případech tato zkušenost bývá velmi bolestivá. Každá žena je jedinečná, a prožívá tuto ztrátu odlišným způsobem. Některé ženy popisují, že v souvislosti s potratem trpí silnými pocity viny, sebenenávisti, smutku, nejsou schopny zvládat své každodenní povinnosti, vyhýbají se dětem a těhotným ženám či dokonce ztrácí smysl svého života. Těmto a dalším projevům říkáme tzv. postabortivní syndrom (tzv. PAS). Jedná se o stresovou reakci, kterou tyto ženy prožívají po potratu.
Ačkoliv zkušenosti mnoha žen i některé výzkumy jasně ukazují na to, že potrat může být velmi traumatizující zkušeností, se kterou se ženy potýkají i několik měsíců či let, stále mnoho vědců, lékařů a dalších odporníků odmítá postabortivní syndrom uznat jako diagnózu. To je jedním z důvodů, proč se o PAS příliš nemluví a narůstající problémy u žen se nezachytí včas. Ani ženy samy často nerozumí změnám, které se v nich odehrávají. Tyto skutečnosti pak dlouhodobě mohou negativně ovlivňovat kvalitu jejich života.
Z tohoto důvodu se snažíme vytvořit dotazník, který by byl schopen PAS zachytit. Tak by ženám, trpícím po potratu, mohla být včas poskytnuta potřebná pomoc a podpora. Další naším cílem je rozšířit povědomí o tom, jaké změny v životě žen mohou nastat v souvislosti se ztrátou těhotenství.