Kde najdu pomoc

Akreditované terapeutické medicínské pracoviště pro léčbu postabortivního syndromu zatím v ČR neexistuje.

Linka pomoci - poradna pro ženy v tísni
Bezplatná internetová, telefonická a terapeutická poradna, která v rámci své činnosti nabízí odbornou psychoterapeutickou pomoc ženám, které se vyrovnávají s traumaty po potratu.

www.linkapomoci.cz nebo 800 108 000,
email: poradna@linkapomoci.cz

SNM- svépomocná skupina
Ženy, které prošly interrupcí si pomáhají navzájem nést bolest a sdílet své zkušenosti a rady
http://www.silentnomoreawareness.org/rc/rcdetail.aspx?rcid=148
email: czechrepublic@silennomoreawareness.org

Dlouhá cesta - pomoc pro rodiče, kteří přežili své dítě
www.dlouhacesta.cz
V rámci této organizace projekt Prázdná kolébka -pomoc pro ženy po spontánním potratu kontakt: Lucie Burdová: lucie@dlouhacesta.cz

RIAPS - krizové centrum Praha
Pomáhá klientům při aktivním řešení jejich problémů. Používané metody jsou především krizová intervence, individuální a skupinová psychoterapie, relaxační techniky a sociální poradenství.
http://www.csspraha.cz/krizove-centrum-riaps nebo tel. 222 586 768

Obsah stránek popotratu.cz byl konzultován s psychology a odborníky z poradny Linka pomoci, kteří pracují se ženami trpícími postabortivním syndromem.