Vliv potratu na vztah

Konflikty mezi partnery vyrůstají obvykle již při rozhodování, zda potrat ano či ne. většinou jde o to, že žena podvědomě o dítě usiluje a touží po tom, aby partnerova reakce byla kladná. Do rozhodování se ale mísí takové faktory jako jsou kariéra, peníze, škola, styl života a také pocit, že už nám stávající situace nedovoluje další dítě. S těmito názory může přijít i žena, ale může to být také důsledek jejich obav- jako by chtěla být ujištěna od muže, "že všechny tyto faktory jsou sice podstatné, ale nic to nemění na tom, že bych s tebou toto dítě chtěl."

Následující interrupce, na které se sice oba "dohodnou", ale většinu okolností mění: do hry totiž vstupují negativní symptomy, které ženu poznamenávají. Např. negativní prožitky jako smutek, zlost, deprese, sexuální problémy nebo úzkost mohou velmi ovlivňovat vztah

Z mnoha studií vyplývá, že mezi partnery dochází po interrupci ke komunikačním problémům a hrozí jim vysoké riziko rozvodu nebo rozpadu vztahu. Např. z rozsáhlé studie v Německu bylo zjištěno, že 22% vztahů do roka po interrupci končí. Nejde o jednoduchý mechanismus, v každém vztahu hrají roli odlišnosti. Mnoho párů potrat ustojí a pokud se ženě podaří "uzdravit" ránu a usmířit se s sebou a partnerem, vyjde dvojice posílená. Tento článek samozřejmě hovoří o ženách, kterých se interrupce negativně dotkne- které to budou nelze dopředu říci- záleží na mnoha faktorech.

Nejčastěji ale dochází k tomu: 1, žena necítí podporu partnera. Má pocit, že k interrupci ji v podstatě dotlačil (i když to tak muž necítí- "O nátlaku nemůže být řeč, řekl jsem jí, ať se sama rozhodne).
2, malé procento mužů s ženinou interrupcí nesouhlasí a velmi těžce nesou to, že se matka jeho dítěte rozhodla přes mužův nesouhlas pro interrupci
3, žena v sobě chová pocity smutku a viny a není schopna je nést spolu s partnerem. Vytváří se tak mezi nimi bariéra neporozumění a nesdílení, která pokud se neřeší, může vést k rozpadu svazku.

Jinou kapitolou, která má vliv na nepříznivý výsledek je sexuální stránka. Ženy po interrupci často trpí sexuální dysfunkcí. V dlouhodobém průzkumu, který se konal ve Švýcarsku na vzorku sta žen na sobě zaznamenala třetina žen půl roku po interrupci minimálně jeden ze sexuálních problémů. Jedna z teorií předpokládá, že za poklesem sexuální touhy ze strany ženy je důvod, že sex není spjat s příjemným pocitem. Ženy uvádí, že jsou pro ně tyto společné chvíle nepříjemné, protože prohlubují jejich pocity deprese, otupělosti, závratí.

zdroj článku: http://www.lifeissues.net/writers/air/air_vol20no1_20071.html